Ännu ett skäl att boka dina biljetter i god tid. Lorden från Gränden kommer inte i TV

Förlaget som äger rättigheterna till Me and My Girl, som Lorden från Gränden bygger på, medger inte att sommarens föreställning på Fredriksdalsteatern spelas in och sänds i TV. Beklagligt att traditionen med våra lustspel i SVT då bryts, om än tillfälligt, men desto större anledning att boka biljetter omgående. Fler tillfällen att se föreställningen än på plats i sommar ges inte. Välkommen!