Hon Jazzade en sommar

Moralförbundet i Örkelljunga anno 1932 har enhälligt beslutat sända en delegation till syndens näste – Köpenhamn – för att ta reda på hur det egentligen står till med den allmänna sedlighetens förfall. Tillfället är väl valt, för det arrangeras samtidigt en internationell sedeförkunnande kongress i den danska huvudstaden. Ester och Doris, två prudentliga och ärbara medlemmar, får förtroendet att resa.

….III Kongens By drabbas representanterna för moralens väktare, eller snarare tanterna från tabernaklets läktare, av både det ena och det andra. Detaljer som inte i något fall ens tänkts och långt mindre skrivits in i moralisternas statuter. Visst låter det lovande? Ändå har det inte gått mer än tio minuter av sommarens föreställning när intresset fokuseras till ett nöjesetablissemang på andra sidan sundet. Här serveras rusdrycker utan restriktioner och här spelas en oanständig musik som kallas jazz.

Hur ska det gå för Ester och Doris i Köpenhamn?

Får de vatten på sin kvarn? Eller tar de sig vatten över huvudet? Vem är den där Valter och vad har han ihop med Ernst? Varför dyker grevinnan Gripenhielm upp i tid och otid och får delegaterna från Örkelljunga att darra på manschetten. Vad är det för knappar hon bråkar om? Har hon själv rent mjöl i påsen? Och vad säger rivjärnet Agda när ”flickorna” återvänder till fosterlandet?

Alla vägar och färdmedel bär till 70-åriga Fredriksdalsteatern i sommar.

Det blir ett färgsprakande spektakel när vi jubilerar med båttur, busstreck och stolliga upptåg i flygande fläng!

Boka biljetter redan nu och känn dig riktigt mycket välkommen!


Gå vidare >>