Så här fungerar vårt avbeställningsskydd

Ombokning till annan föreställning

Normalt kan bokade och betalda biljetter inte bokas om eller återlösas. Mot en avgift på 50 kronor per biljett har du dock möjlighet att skapa ett skydd mot händelser som gör att de beställda platserna inte kan utnyttjas. Avgiften – som erläggs i samband med biljettköp eller senast tre dagar efter biljettköp – ger dig rätt att boka om biljetterna senast 10 dagar före föreställning till annan föreställning samma sommar. . Endast en ombokning per biljett medges. (Obs! Avbeställningsskyddet går INTE att köpa om biljetterna köpts av en återförsäljare. Går endast att köpa direkt på www.evarydberg.se) 
Alla biljetter i en bokning måste flyttas till samma föreställning.

Ombokningen gör du själv genom att logga in och klicka Se mina bokningar och skriva ut biljetter.

Avbokning och återbetalning av beställda och betalda platser endast vid sjukdom.

Avbokning av beställda och betalda platser

Vid sjukdom eller olycksfall som gör att de bokade platserna inte kan utnyttjas har du rätt att avboka senast 24 timmar före föreställning. Vid akut sjukdom tillåts avbokning ända fram till föreställningen.

Du kontaktar oss innan föreställningen via support@evarydberg.se >>>.  För att avbeställningsskyddet ska gälla krävs läkarintyg. Intyget kan sändas via e-post eller postas till Eva Rydberg Nöjesproduktion inom 2 dagar.

Du erhåller ett tillgodokvitto som kan användas vid ny bokning online eller vid beställning i biljettkassan. Om ditt tillgodohavande inte kan utnyttjas återlöses tillgodokvittot. Du kan även få återbetalning direkt.

Avgiften för avbeställningsskydd – 50 kronor/biljett – återbetalas inte.
(Avbeställningsskydd köps i samband med biljettköp eller inom tre dagar  efter biljettköp.)

Ångerrätt enligt gällande lag

Distansavtalslagen gäller för avtal som ingås via Internet. Dock med undantag för ångerrätt i vissa fall. Det innebär att hos oss gäller inte ångerrätt vid köp av biljetter och beställning i servering och av kaffekorgar.

I distansavtalslagen 2 kap 3§ står följande:

3 § Bestämmelserna om informationsskyldighet i 7 § och om ångerrätt i 9–16 §§ gäller inte distansavtal där näringsidkaren på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod skall tillhandahålla:

  1. inkvartering,
  2. transport,
  3. servering, catering eller någon annan liknande tjänst, eller
  4. kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet.

Här bokar du dina biljetter till sommarens föreställning! >>