Försäljningsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRESTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV EVA RYDBERGS NÖJESPRODUKTION PÅ FREDRIKSDALSTEATERN.

Dessa villkor gäller mellan Nöjesproduktionen (Eva Rydbergs Nöjesproduktion) och biljettköparen vid köp av biljetter som tillhandahålls av Nöjesproduktionen.

En biljett är en värdehandling. Biljettköparen ansvarar för de biljetter som biljettköparen köpt.

Köpt biljett gäller endast för den föreställning som den är avsedd för. Biljettköparen har inte rätt att byta föreställningsdag eller rätt till återbetalning vid missad föreställning.

Vid insläpp på Sundspärlans Friluftsteater ska giltig biljett uppvisas utskriven på papper eller visa biljett i telefon/padda.

Om biljettköparen behöver hjälp av Nöjesproduktionen/Sundspärlans Friluftsteater för att skriva ut biljetter till tas en administrativ avgift på 25 kr per biljett.

Nöjesproduktionen förbehåller sig rätten, utan rätt till återbetalning för biljettköparen, genomföra föreställningar även om någon ordinarie skådespelare, inklusive Eva Rydberg, är sjuk och inte kan medverka under föreställningen.

Biljettköparen har rätt till återbetalning om Nöjesproduktionen ställer in en föreställning, dock med nedan undantag:

Nöjesproduktionen förbehåller sig rätten att  ställa in en föreställning i anledning av omständigheter utanför Nöjesproduktionens kontroll, force majeure, såsom t.ex. krig, upplopp, terrorism, omfattande virusutbrott, brand, översvämningar, strejker, väder, nationella säkerhetsorder eller instruktioner från nationella eller lokala myndigheter etc.  Biljettköparen har inte rätt till återbetalning, skadestånd eller annan kompensation till följd av inställd föreställning i anledning av force majeure. Biljettköparen har rätt att, mot uppvisande av köpt biljett, erhålla ny biljett till en föreställning arrangerad av Nöjesproduktionen på Sundspärlan till och med den 28 augusti 2025. Obs! Om föreställningen ställs in p.g.a kraftigt regn eller mycket åska får men ej pengarna tillbaka om vi genomfört 1:a akten och tvingas ställa in under andra akten.

Avbeställningsskyddet gäller endast vid sjukdom och vid uppvisande av läkarintyg. För vidare information se https://evarydberg.se/sa-har-fungerar-vart-avbestallningsskydd/

Nöjesproduktionen återköper inte mat som beställts i teatercaféet.

Den 28 augusti 2023 upphör all rätt till inbyte av ej utnyttjade presentkort gällande Fredriksdalsteatern.