Fredriksdalsteaterns hyllade och fullmatade program har blivit ett samlarobjekt och ett riktmärke för andra teatrar

Tjockare. Matigare. Intressantare. Med suveränt bildmaterial och initierade texter. En klassiker inom svensk teater. Ett souvenirprogram till priset av ett vanligt teaterprogram.

Vi ökar upplagan varje år, ändå är vårt lager av tidigare års program ytterst begränsat. Om du saknar ett program i din samling, hör av dig till oss via mail. Vi lovar göra ett ärligt försök att hjälpa till.

Programmen kostar 70 kronor/st. Porto tillkommer med 20.-.

Beställ dina program i Webbshop >>>