Hillesgårdspriset för Medmänsklighet har för år 2006 tilldelats producenten, manusförfattaren och skådespelaren

Krister Classon.

Priset – en trästatyett i form av ett hjärta med mässingsdetaljer samt en prissumma på kr 50.000.- – delas ut vid en ceremoni på Hillesgården tisdagen 24 april 2007 kl 12.00.

Krister Classon får priset

  • för sin lyhördhet och förståelse för behövande människor,
  • för sitt långvariga engagemang för utsatta grupper i samhället,
  • för att han är ett gott föredöme, som låter vackra tankar bli till handling,
  • för att han i ordets sanna bemärkelse är en god medmänniska.

Priset kommer att överlämnas av greve Carl-Johan Bernadotte tillsammans med instiftarna av priset skådespelerskan Eva Rydberg och Stiftelsen Hilarion/ Hillesgårdens initiativtagare och förvaltare Greger Sjögren.

FAKTA OM PRISET

Hillesgårdspriset, som instiftades år 2005 av Stiftelsen Hilarion HOH/Hillesgården och Eva Rydberg.

Eva Rydberg Nöjesproduktion AB/Fredriksdalsteatern är tänkt att stimulera till medmänsklighet.

Priset delas ut en gång om året. Juryn består av nio personer. 2005 års pris gick till Hasse “Kvinnaböske” Andersson. De första två åren har priset gått till någon för svenska folket känd person, då en sådan person lättare kan påverka och vara en förebild för många. Från och med år 2007 kan emellertid vem som helst komma ifråga för priset.